Finn den som söker!

Devisen, söka och du ska finna. Utmanas. Det nya är, sök och du blir funnen. Sökordsoptimering (SEO) är en i den digitala tidsålder en gammal och beprövad metod. Men en metod som är långt ifrån uttömd. SEO närs nämligen från den allt större guldgruvan av personinformation. Och ju mer info desto större möjligheter.

Råvara finns

Persondata är sedan några år tillbaka en av vår tids mest värdefulla råvaror. Dessutom närapå gratis att skörda. Och produkten är dessutom förnybar som hyfsat miljövänlig. Alla kakor vi vanliga surfare lämnar efter oss vid den minsta lilla digitala turen, samlas noggrant in. Förädlas och används sedan i syftet att finna den som söker.

Därför är idag den digitala marknadsföringen alltmer inriktad på att finna sökaren än att beskriva vägen till butiken. Trenden är att den funna sökaren sedan leds med en fast hand, inte bara till butiken utan genom den och fram till kassan. Men inte ens där lämnas sökaren. Betalning och leverans sker både så transparent och personligt som det går. Och det kommer att utvecklas allt mer.

Peaken är inte nådd

När produkten hamnat hos köparen, på det sätt som önskats, är E-handlaren där för att säkerställa att allt är som det önskas. Och givetvis visa på vilken nyttan den funne har av den nya relationen. Samt hur den på enklast möjliga vis fördjupas och kan fortsätta. Och detta helt automatiskt.

Mycket av det här känner vi till. Men framtiden berättar att det är långt till peaken. Därför finns ännu mer att göra. Det handlar om att, som förr, kombinera teknik och kreativitet. Också, faktiskt som förr, tänka utanför lådan.

Skapa växt

Sökordsoptimering är därför inne, i allra högsta grad. Och det fina är att grunden är lagd. Nu ska det byggas. Därför är SEO inte bara bra, utan nödvändigt för nå de resultat vi vill. Med SEO uppstår inte av sig själv. Är heller inte någon digital tjänst som bara fixar det vi önskar. SEO är beroende av information om målgrupp. Så, mycket som möjligt är alltid bättre. SEO är insamlad data om sökare som används i syfte att finna dessa. Genom tjänster som Google Analytics med flera, får vi en stor mängd information om hur de som besöker oss surfar. Och vi kan följa dem för att mötas vid lämplig tidpunkt.

Gör en analys här och nu

SEO-analysen görs bäst av de som förstår. Vårt förslag är att testa din hemsida via vårt analysverktyg. Därefter ta del av vår tolkning som beskriver de eventuella åtgärder som bör göras. För vi tror att det är tillsammans vi skapar de bästa förutsättningarna för de optimala resultaten.