Hur du vill ha det? Gör SMART-testet

Att veta hur man vill ha det är grunden för att få det man önskar. Vilket gäller livet i stort. Och i högsta grad Butiken på nätet.

När visionen tagit form kan tekniken komma på plats. Det som får resan att ta fart.

"Därför tar vi aldrig avstamp i tekniken. Vi utgår från ditt mål. Svarar på frågan: Hur tar vi oss dit på bästa sätt". Det säger Peter Ekeberg, grundare av affärsdesign AB. Peter är en innovatör som utvecklat en lång rad tekniska lösningar som Primeflow, QuickCMS, Primeflow Auto, Smartguide, Infotome och Q-tag. Smarta digitala byggstenar som bygger broar mellan användare och den digitala världen.

"Det vi lärt oss", menar Ekeberg, "efter många års arbete i den digitala världen är att tydliga mål är avgörande. Vi ser också att otroligt mycket mer är möjligt idag. Helt enkelt därför att vi lämnat bakom oss en lång rad av den analoga världens begränsningar. Bara en sådan sak att vi idag kan kommunicera med hela världen i realtid. Och att kunder från hela världen kan besöka och handla dygnet runt i din Butik på nätet, oberoende om du sover eller är vaken."

Integrationen är nyckeln. Det är de automatiserade tjänsterna, vilka agerar utifrån bestämda protokoll, som idag skapar möjligheter familjen Flinta inte ens i sin livligaste fantasi kunde drömma om.

Hur tar man då första steget in i den digitala världen? Börja alltid med frågan: Hur vill du ha det? Tekniken möjliggör. Men du måste veta vad du vill.

Vi rekommenderar alla som går i tankarna att bygga en Butik på nätet att göra SMART-testet

1) Specificera

Hur ni vill ha det? Beskriv projektet så ingående som möjligt. Det är detaljerna som skapar helheten. Så var noggrann.

2) Målet ska vara mätbart

Att i mätbara termer formulera det som ska uppnås gör att ambitionerna ytterligare konkretiseras. Samtidigt visar måtten dina förväntningar, vad du anser vara realistiskt.

Bestäm därför vilken mätmetod som ska visa att målet är uppnått.

3) Alltid tillsammans. Aldrig ensam.

Partners är den tredje regeln. Ensam är inte starkast längre. Det är tillsammans som gäller. Det handlar om att integrerar både människor och teknik. När vi integrera med varandra och tekniken sammanförs, då asfalteras den gamla grusvägen. Eller som vi säger "Tillsammans blir det dubbelt så bra"

Lista dina samarbetspartners

4) Roligt

Om du inte känner glädje i ansträngningen att nå dit du vill. Gör då något annat! Att ha kul, är givetvis en schablon, men här finns en botten som skapar den så viktiga motivation. Vet att konsten att kunna skratta åt sitt eget allvar frigör kreativiteten.

Så, har du roligt?

5) Tro på det du gör

Tro, kombinerad med tid sätter planering i fokus. Vilket gör frågan om resurser viktig. Samt skapar de så viktiga mellantiderna som visar var vi befinner oss i processen. Att tro är också att göra det vi inte har full koll på. Därför handlar det också om risk, mod och förväntan. Men utan tro ingen verkstad.

Är det risken eller förväntningarna som styr dig?

#affärsdesign #affärsdesignnyheter #smarttest #primeflow #infotome #quickcms #kulmeddata #fikamedoss
#digitalmindset #digitaltransformation #ehandel #ecommerce

Boka Fika Nu!