På jakt efter tid som flyr

Så här i årets början framträder ett antal trender, vad gäller E-handel, som kan sammanfattas med 3 ord. Snabbt, Enkelt och Personligt. I motsats till den verkliga idrottsmannen typ Armand Duplantis eller Nils van der Pol vill vi stå överst på ett klick, utan ansträngning. Och det ska vara så enkelt att man inte behöver tänka. Samt ge känslan av att ”det är verkligen här jag hör hemma”. Vilket kan vara lätt att ironisera över. Men faktum kvarstår, snabbt, enkelt och personligt säljer. Även i år.

Hastigheten spelar roll

I den digitala världen handlar snabbt alltid om hastigheten på leveransen av data per sekund. Symbolen för buffring är av ondo. Svaret är molnbaserade huvudlösa lösningar sammankopplade med smarta API:er. Vilka styrs av AI:er som hela tiden söker efter bättre alternativ, dygnet runt. Trenden är att hastigheten fortsätter att öka. Liksom frustrationen över det långsamma. Därför kan vi redan nu säga att en IT-lösning för E-handeln är ett pågående projekt utan slut. Som ett Indycar 500 lopp som går fortare och fortare medan målet är lika avlägset. Ett sådant lopp innebär alltid att det oförutsägbara inträffar. Paketlösningar är med andra ord ute. Flexibla och agila arbetssätt nödvändiga.

Det enkla är det snabba

Viktigt när hastigheten ökar är enkelhet. Det komplicerade bromsar upp. Även om den ekonomiska nedgången innebär att kunder kommer att köpa mindre och mer sällan. Står enkelheten i förgrunden. Det ska vara enkelt att hitta det man söker. Även att få mer information och då helst personlig.  Gärna via textchattar som via filmer och webbinar. Robotar som förenklar, utvecklas i rasande hastighet. Enkelt visar sig också i, att fler och fler handlar från sina mobiler. Det är genom mobilen kunden besöker alla världens butiker. Därför är mobilen portalen till alla Butiker på nätet. Det nya är att mobilen är plattformen som andra medier måste anpassa sig till.

Det bästa är personligt

Det personliga innebär, och det är viktigt, att kunden upplever sig lite mer värdefull än andra. Därför är medlemskap och lojalitetskapande åtgärder en upptrampad väg som kommer att utvecklas allt mer. Exempel är liveshopping för medlemmar, där nya varor presenteras som direkt knyter an till den unika kunden. Det innebär att kundkännedom och insamlande av data alltmer ökar i vikt samt i konkurrenskraft.  Vilket ger möjligheter att optimera SEO, långt mer än tidigare.

Precis som tåget är Butiken på nätet ett transportsätt, från A till framtiden. Att springa bredvid är hopplöst ute.

Tillsammans skapar under

Det gamla, ”tillsammans är man stark” står sig i det nya. Helt enkelt därför att ingen hinner ha koll på allt. Tillsammans innebär samspel, teamkänsla och bredare kompetens. Och belöningen är tid. Vilket är vår tids bristvara. Samtidigt utmanas kontrollen till förmån för förtroendet. Vilket gynnar relationerna. Att tro på varandra och det vi tillsammans gör är sedan urminnes tider metoden för att göra under.

Tillsammans är därför metoden att hinna i en allt snabbare värld.