Quick CMS

Byggt för att hantera flera kanaler

Quick CMS är ett Headless CMS som innebär att innehåll frikopplas från design och presentation. Ett traditionellt CMS är byggt för att leverera innehåll genom en webbläsare medan vi idag allt oftare vill nå ut till användarna genom en mängd olika kanaler, tjänster och enheter. Headless CMS är byggt för dessa nya content-utmaningar. Med Headless kan innehåll hämtas från ett API och presenteras i valda kanaler appar, hemsida, butiksskärmar, smarta högtalare m.m. Du väljer fritt hur och var du vill att innehållet ska presenteras, eftersom det inte är låst i ett verktyg.

Kontakta oss idag!